Hrvatska
KK Zadar: Za direktorsko mjesto stigle tri kandidature, Plesliću novi mandat na poziciji sportskog direktora

KK Zadar: Za direktorsko mjesto stigle tri kandidature, Plesliću novi mandat na poziciji sportskog direktora

Autor: KK Zadar Photo: Šime Zelić - KK Zadar

Slijede intervjui

Nadzorni odbor KK Zadar je 22. ožujka 2024. održao redovitu sjednicu na kojoj se, među ostalim, raspravljalo o pristiglim prijavama nastavno na objavljeni Natječaj za izbor i imenovanje direktora – jedinog člana Uprave.

Na Natječaj su pristigle 3 pravovremene i potpune prijave. Sa kandidatima će Nadzorni odbor provesti intervju sukladno natječajnim uvjetima tijekom idućeg tjedna, a nakon čega će se donijeti odluka o odabiru direktora – jedinog člana Uprave.

Nadalje, u okviru sjednice raspravljalo se i o davanju suglasnosti Upravi za izbor Denisa Pleslića za sportskog direktora Kluba u narednoj natjecateljskoj sezoni 2024/2025.

S tim u vezi, Nadzorni odbor Kluba je, sukladno Statutu, većinom glasova donio Odluku kojom se daje suglasnost Upravi za izbor Denisa Pleslić za sportskog direktora kluba u natjecateljskoj sezoni 2024/2025.